Onze referenties

Volledige regie

Over al uw zendingen en ritten

Het programma DireXtion biedt ondersteuning in het voeren van de regie over ritten waarbij de zending centraal staat. Met DireXtion houdt u de volledige controle tijdens de uitvoering van een rit.

Neem contact op

Volledige regie over al uw zendingen en ritten

DireXtion verzorgt als Distributie Management Systeem het managen, plannen en monitoren van transportritten en zendingen met focus op maximale effectiviteit en efficiëntie. De software is geschikt voor verschillende gebruikers, kan eenvoudig gepositioneerd worden naast bestaande (ERP-)systemen en biedt een interface waar transportopdrachten naar toegezonden kunnen worden. DireXtion verwerkt deze opdrachten, verdeelt ze -op basis van postcode, business-rules en verschillende distributielagen- over ritten en berekent de meest optimale volgorde waarin de rit moet worden uitgevoerd. DireXtion biedt u bovendien volledig inzicht in (de voortgang van) uw proces en bewaakt de compleetheid en tijdigheid van uw zendingen en beschikt over uitgebreide communicatiemogelijkheden naar opdrachtgevers en ontvangers.

DireXtion

Managing

Verzamelen, invoeren en beheren van orders. Verdelen van orders over depots en/of postcodes.

Planning

Ritvolgorde optimalisatie of tourplanning o.b.v. capaciteit. Ondersteund met kaartmateriaal.

Monitoring

Uitzonderingen in het transportproces worden automatisch of handmatig geregistreerd en inzichtelijk gemaakt.

Scanning

Volledige controle over alle goederenbeweging in en tussen hubs. In- en outboundscans en registratie van opslag.

Continu up-to-date

DireXtion geeft u en de afdelingen OrderEntry of CustomerService van uw opdrachtgevers constant informatie over relevante gegevens in het transportproces. Hierdoor kan bij elk klantcontact direct de status van de zendingen besproken worden. Spoed- of retourzending kunnen direct bij klantcontact door de genoemde afdelingen in het systeem worden ingevoerd. Dit scheelt enorm veel 'ruis' op de communicatielijnen. Indien met meerdere depots wordt gewerkt kunnen dispatchers op die depots toegang krijgen tot het systeem. Zij hebben daarmee direct inzicht in geplande ritten en kunnen ter plaatse controleren en waar nodig bijsturen of acties ondernemen. Ook kunnen zij direct verzendlabels uitprinten, eenvoudig de status van pakketten aangeven en andere relevante informatie toevoegen.

Uitgebreide probleemregistratie

DireXtion beschikt over een uitgebreide probleemregistratie waarbij u op verschillende niveaus (pakket, zending, rit) de problemen in de uitvoering kunt registreren. Aan vooraf gedefinieerde probleemcodes kunnen vervolgens Actions met business-rules worden gekoppeld. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om zendingen waarbij de geadresseerde niet thuis is gelijk de volgende dag weer mee te plannen in de rit of om deze automatisch over te zetten naar een retourzending terug naar de opdrachtgever.

Iedereen dezelfde informatie

Met DireXtion heeft u een compleet pakket waarin iedereen die te maken heeft met het transportproces in dezelfde applicatie, maar met verschillende rechten, over dezelfde informatie beschikt. CustomerService bij de opdrachtgevers/verladers beschikt over dezelfde informatie als de medewerker op een distributiedepot. Dit biedt enorme voordelen en minimaliseert de rapportage over en weer en daardoor neemt de kans op fouten en miscommunicatie af.

De techniek achter DireXtion

Distributielagen

DireXtion werkt met distributielagen voor de indeling van de goederenstroom. De distributielaag Channel maakt onderscheid in fysieke indeling (bijvoorbeeld B2B of B2C). Binnen een channel kunnen meerdere logistieke vensters en afspraken worden gedefinieerd. Het is mogelijk om goederen via multi-, cross-, of omni-channel op de plaats van bestemming te krijgen.

Proof of Delivery

DireXtion biedt ook ondersteuning in de uitvoering van uw ritten. Digitale ritlijsten en digitale Proof of Delivery (POD) worden in near-real-time teruggekoppeld aan het systeem waarna de status van uw zendingen voor uw planners, klanten en alle overige belanghebbenden direct inzichtelijk is.


SaaS

DireXtion is een webapplicatie en wordt aangeboden als Software as a Service (SaaS). Geen investering, geen onvoorspelbare uitgaven, overal beschikbaar en duidelijke  calculeerbare kosten tegen een vast bedrag per maand.

Techniek

DireXtion is gestoeld op een moderne architectuur van tientallen microservices, ontworpen om gezamenlijk of met andere systemen samen te werken. Tezamen met een Agile ontwikkelproces kunnen nieuwe functionaliteiten frequent worden doorgevoerd zonder down-time van het systeem.


Compleet pakket

Maar DireXtion biedt meer: controle op de input (incomplete of verkeerde transport-opdrachten worden er uit gefilterd), rapportagemogelijkheid, facturatie, afwijkingenregistratie en uitgebreide logging waardoor snel inzichtelijk is wie, wat, wanneer heeft gedaan. Kortom, DireXtion biedt u een compleet pakket om uw distributieproces te ondersteunen en waarin iedereen, ook partners waarmee u samenwerkt, over dezelfde informatie kan beschikken.

Deze tevreden klanten gebruiken DireXtion

DireXtion is geschikt voor verschillende gebruikers, zowel in een distributiecentrum of depots van een transportorganisatie, maar ook voor customer services. Het systeem biedt een efficiënte interface voor de verzending van uw transportopdrachten. Onder andere de onderstaande organisaties profiteren al geruime tijd van onze betrouwbare dienstverlening.

Bekijk onze referenties

DireXtionWilt u meer weten van DireXtion?

Wij demonstreren graag ons product aan u, neem contact met ons op.


Vraag een demo aan