26 september 2017

VOICT brengt haar klanten verder


De volledige regie houden over je zending? In de steeds dynamischer wordende transportsector is dit hét unique sellingpoint waar transporteurs en verzenders voor kiezen. Het gaat steeds sneller, flexibeler en gepaard met meer realtime data en control. 

Onder de titel “VOICT brengt haar klanten verder” is er wederom een artikel gepubliceerd in het Vallei Business Magazine. In dit tweede artikel over VOICT wordt het product DireXtion in de schijnwerpers gezet. 

Met DireXtion dekken we de volledige Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act) af voor de planning, control en Track & Trace van de distributie. Een SaaS-product dat naast bestaande (ERP)-producten geimplementeerd kan worden.

http://www.voict.nl/wp-content/uploads/2017/09/VOICT-brengt-haar-klanten-verder1.pdf
Nieuws