24 juni 2016

DireXtion 4.1.0 gereleased


In versie 4.1.0 wordt multi tenancy van de (micro)services ondersteund. Elke wijziging is direct beschikbaar voor alle instanties die van de service gebruik maken.
Meldingen