Onze referenties

Temperatuur controle

Met de module Temperatuur bent u ook voor temperatuurbewaking volledig in control!

Realtime inzicht in temperatuurverloop, alarmen en alarmopvolging van uw voertuigen EN zendingen.

Temperature Controlled Distribution

Volledig voldoen aan de GDP-richtlijnen!

TempXsWoman

Met de module Temperatuur (TempXs) krijgt u inzicht in de temperatuur van uw zendingen. Met één muisklik kan de volledige temperatuurhistorie van een rit, zending, pallet of pakket worden opgeroepen dankzij een volledige integratie in DireXtion.

TempXs manifesteert zich als een extra module binnen DireXtion. Hierdoor hoeft u geen verschillende systemen meer te raadplegen om te controleren of uw zendingen onder de juiste condities zijn vervoerd. U kunt snel en adequaat reageren op alarmeringen zodat de kwaliteit van de vervoerde producten gewaarborgd is.

Met TempXs bent u ook voor temperatuurbewaking volledig in control!

Realtime inzicht in temperatuurverloop

TempXs biedt u in combinatie met DireXtion realtime inzicht in het temperatuurverloop van al uw geconditioneerde zendingen. TempXs registreert de temperatuur in al uw voertuigen of depots en slaat alarm zodra de door u ingestelde grenswaarden worden overschreden. Dit systeem levert u en uw klanten het waterdichte bewijs dat elke zending onder de juiste condities is vervoerd.

Voor de complete logistieke keten

Strengere regelgeving over temperatuurregistratie, klanten die garanties willen over de transportcondities en discussies in de keten over aansprakelijkheid. De druk op verladers en vervoerders om de temperatuur in de hele logistieke keten te meten neemt toe. TempXs biedt u die mogelijkheid. Met TempXs voldoet u volledig aan de GDP-regelgeving.

Koppeling met ritten en zendingen

Wat TempXs uniek maakt, is de koppeling van data uit een gevalideerd temperatuur registratie systeem op basis van sensoren aan de informatie uit het transport management systeem. Het resultaat is dat u per rit, zending, pallet of pakket realtime inzicht krijgt in het temperatuurverloop. Als u het temperatuur registratie systeem uitbreidt tot alle op- en overslagcentra, ontstaat een ongestoorde temperatuurregistratie door de hele keten.

Volledige verantwoording

Temperatuurregistratie alleen is uiteraard niet voldoende. Als de temperatuur een door u ingestelde boven- of ondergrens overschrijdt, wilt u direct actie kunnen ondernemen om erger onheil te voorkomen. TempXs slaat in die gevallen alarm en toont uw medewerkers de procedure die ze moeten uitvoeren. Elk alarm en de opvolging daarvan wordt nauwgezet geregistreerd, zodat die bij een audit volledig kan worden gereproduceerd. Omdat het systeem ook de kalibratierapporten van elke sensor opslaat en het verstrijken van de kalibratieperiodes bewaakt, kunt u dankzij TempXs op elk moment volledige verantwoording afleggen.

Proof of delivery

Niet alleen u kunt profiteren van het inzicht in de temperatuurverloop, maar ook de ontvanger en de opdrachtgever. Met TempXs kunt direct na aflevering een digitaal bewijs inclusief een grafiek met de temperatuurhistorie sturen naar alle belanghebbenden.

Voordelen

• Geen dataloggers handmatig uitlezen
• Geen fouten bij handmatige registratie
• Niet meer zoeken welke rit of zending door welk voertuig is gereden
• Geen bonnetjes met temperatuur meer bij aflevering
• Geen alarm als het voertuig niet wordt gebruikt
• Minder arbeidsintensief en dus kostenbesparend
• Hogere kwaliteit en betrouwbaarheid