Onze referenties

DireXtion

Overzicht van functionaliteit

DireXtion is opgebouwd uit verschillende modules. Een module is een afgebakend geheel met deelfunctionaliteit. Gebruikers kunnen rechten krijgen op verschillende (sub)modules. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de functionaliteit gebaseerd op versie 4.43.0

Ordermanagement 

Alle taken om shipments in te voeren, te valideren, te geo-coderen, te tonen en te muteren. Het biedt de mogelijkheid om handmatig (via een wizard) nieuwe shipments in te voeren (inclusief spoed), maar ook de shipmentbestanden via een interface te importeren en te valideren alsmede alle taken om de zendingen te monitoren door de status van zendingen te tonen, Proof of Delivery (POD) te kunnen inzien en problemen en klachten op verschillende niveaus te kunnen invoeren en inzien.

 • Order invoer
  • Importeren van excel-bestand
  • Handmatige invoer van orders (eventueel met gebruik van sjablonen)
 • Order validatie
  • Tonen van geïmporteerde bestanden
  • Tonen van overzicht welke bestanden niet aan validatie voldoen en waarom
  • Mogelijkheid de import te muteren
  • Mogelijkheid om na mutatie opnieuw te importeren
  • Verwijderen van orders
 • Monitoren en beheren
  • Shipment(s) toevoegen
  • Status overzicht van orders en visits
  • Gegevens van shipments aanpassen (indien deze nog niet is geïmporteerd)
  • Shipments of visits retour boeken en/of her activeren
  • Visits verzetten naar andere datum
  • Toevoegen van contactmomenten
  • Visits samenvoegen
  • Opmerkingen toevoegen aan visits
  • Taken (inclusief vragenlijst) voor visit(s) instellen
  • Taken per artikel instellen
  • Problemen toewijzen op shipment, visit, rit of parcel niveau
  • Visit tonen op de kaart
  • Visit-details tonen
  • Individuele parcel verzetten naar andere datum
  • Status van de parcel wijzigen
  • Service van parcel wijzigen
  • Updaten van rembours (tijdens de rit)
  • Parcel aanmerken als wel/niet factureerbaar
  • Parcel historie tonen
  • Parcel verwijderen
  • Parcel label printen
 • Uitzonderingen registratie
  • Problemen toewijzen
  • Problemen verwerken
  • Problemen goedkeuren
  • Problemen verwijderen

 

Track & Trace

Het monitor deel is primair bedoeld om controle over de rit te hebben, maar is ook toegankelijk voor de opdrachtgever/verladers. In dat laatste geval wordt er gefilterd zodat de verlader alleen de eigen informatie kan inzien.

 • Tonen van de voortgang van de rit;
 • Tonen van de status van de rit en de stop;
 • Tonen van de detail informatie van de stop;
 • Tonen van de prognose van de volgende stop(s);
 • Grafische weergave van geplande – en gerealiseerde rit(ten)
 • Tonen van de POD
 • Verzenden SMS naar individuele visits of alle nog niet geleverde visits in een rit
 • Tour Tracker
  Overzicht van alle ritten op de kaart

 

Planning

Alle taken om visits te plannen in een rit (Tour). Hierbij worden verschillende planmethodes ondersteund. Plannen van vaste ritten, ritten op basis van voor gedefinieerde gebieden of volledige vrije planningen waarbij het systeem op basis van o.a. volume het aantal in te zetten voertuigtypen bepaalt. De planning wordt grafisch ondersteund met kaartmateriaal van de geïntegreerde planningssoftware xServer van PTV die ook verantwoordelijk is voor het planningsalgoritme en het kaartmateriaal.

 • Rit (her)plannen;
 • Rit volgorde aanpassen;
 • Rit indeling aanpassen;
 • Beschikbaarheid voertuigtypen per depot beheren;
 • Shifts toevoegen
 • Planparameters instellen;
 • Ritten tonen op kaart;
 • Overzicht tonen van niet-ingeplande visits.

 

Rapportage

Standaard (management)rapportages en printtaken zoals ritlijsten, controlelijsten en diverse overzichten.

 

Configuratie en beheer

Alle taken om het systeem naar wens te configureren aan de hand van de procesflow en het beheren van gebruikers en toewijzen van rechten in het systeem aan gebruikersgroepen.

 • Gebruikersbeheer
  • Gebruiker(s) aanmaken, wijzigen en/of verwijderen;
  • Wachtwoorden aanmaken en resetten;
  • Gebruikersgroep aanmaken, wijzigen of verwijderen;
  • Rechten toewijzen op modules, sub-modules en acties aan gebruikersgroepen.
 • Stamtabellen
  Beheren van alle stamgegevens, aanmaken, wijzigen of verwijderen van de volgende stamgegevens:
  • Kanalen, Landen, Distributiecentra, Depots, Netwerken, Services, Stoptijden, Tijdvensters en Taken;
  • Moment-, Probleem-, Taak-, Brandstof-, Chauffeur- en Artikel-typen;
  • Chauffeurs, Verladers en Vervoerders;
  • Vakantiedagen, Locaties, Postcodes, Voertuigtypen, Dispatchsecties en Sjablonen.
 • Configuratie
  Configureren van alle instellingen, gedragingen van het systeem en workflow
  • Verladers;
  • Leverdagen, Brandstofprijzen, Mailgroepen en Interne status;
  • Planning
   Sorteergebieden, Standaard- en Vaste routes, Cut-off-times en planningsparameters;
  • Service-Taak relatie configuratie;
  • Events:
   Probleem- , Gebeurtenis- en Status-event configuratie (work-flow configuratie)
  • Configuratie van samenwerking met mobiele oplossing

 

Eventlogging

Overzicht van opgeslagen handelingen en database mutaties met als doel inzicht te verschaffen welke gebruiker wat heeft gedaan.

 

Depottaken

Alle taken ter ondersteuning van het proces op een transport-hub en Track & Trace van de fysieke goederen. Hieronder ook begrepen de mobiele oplossing DispatchLink.

 • In- en outbound scanning, crosdocking
 • Registreren van goederen “op depot” door deze te scannen
 • Problemen melden op goederen
 • Labels, afhaalopdrachten, rit- en checklijsten printen
 • Retour afhandeling
 • Indelen van goederen “op depot” in secties
 • Linehauls beheren (verzegeling, registratie)

 

Financieel

Alle taken om inkoop (self-billing) en verkoop te configureren en te berekenen.

 • Configuratie van verkooptarieven
 • Verkoop factuurbijlagen
 • Configuratie van inkooptarieven
 • Inkoop factuurbijlagen
 • Self-billing
 • (interne) doorbelasting

 

Consumentenpagina

Informatiepagina voor ontvangers van de goederen

 • Tonen order details
 • Tonen digitale vrachtbrief
 • Realtime inzicht in bezorgtijden (grafisch)
 • Tonen afbeelding van chauffeur
 • Informatiepagina voor ontvangers van de goederen

 

Alerts en notificaties

Waarschuwingssysteem voor ontvangers en overige belanghebbenden

 • Tonen op scherm, in email of sms van een gebeurtenis (te laat, te vroeg, etc)
 • Zenden SMS en/of email met geplande aankomsttijden (op verschillende momenten)
 • Zenden SMS en/of email met alarmen of afwijkingen in het proces

 

Temperatuurmonitoring

Informatiepagina voor ontvangers van de goederen

 • Koppeling tussen de temperatuur van het voertuig en de goederen
 • Instellen en afhandelen van alarmen
 • Dashboard met grafieken
 • Tonen temperatuur bij afleveren (op POD)
 • Interactie met chauffeurs app

 

Chauffeurs app (DireXtion Mobile)

Een mobiele applicatie ter ondersteuning van de chauffeur met de opties:

 • Koppelen van temperatuursysteem aan rit
 • Actuele temperatuur
 • Temperatuur alarm notificaties
 • Barcodescanning
 • Handtekening plaatsen
 • Locatiepas scanning
 • Foto taken
 • Probleem melden
 • Ondersteuning van taken en dynamische vragenlijsten

 

Loods app (DispatchLink)

Een mobiele applicatie ter ondersteuning van de loods medewerkers met de opties:

 • Inslag scannen
 • Uitslag scannen
 • Problemen melden
 • Maken van foto’s indien schade wordt gemeld
 • Sorteerscannen
 • Toevoegen van een parcel aan een bestaande order