26 april 2017

DireXtion 4.15.1 gereleased


Deze week is weer een nieuwe versie van DireXtion gereleased. 

Sinds versie 4.6.0 zijn aan DireXtion o.a. de volgende functies toegevoegd:

 • Module Ritmonitoring
  • Uitbreiding in het inzicht geven in geconstateerde afwijkingen in de uitvoering;
  • Verschillende uitbreidingen voor gebruikersgemak;
 • Module Configuratie
  • De mogelijkheid om gelijktijdig met meerdere personen de configuratie te beheren (Concurrency-handling);
 • Module Logging
  • Audit-trail toegevoegd waarin alle gebruikershandelingen worden gelogd.Meldingen